Co je spořící účet

Spořící účty patří mezi tradiční formy finančních produktů, které nabízejí výhodné zúročení vložených prostředků. Spořící účty mohou využívat jak fyzické osoby občané i podnikatelé, tak také právnické osoby.

Roční úroková míra je několikanásobně vyšší oproti úrokové míře u běžných účtů. Tato výhoda je na druhé straně vyvážena jistým negativem, a to nemožností platby z tohoto účtu. Spořící účty tedy slouží ke zhodnocení volných prostředků z běžného účtu. Mohou mít stanovenu výpovědní lhůtu, po jejímž uplynutí lze s prostředky disponovat, ale v posledních letech začínají být oblíbené především spořící účty bez výpovědní lhůty. Spořící účet je mimoto velmi bezpečným vkladem. Je totiž ze zákona pojištěn a v případě krachu banky dostane klient od Fondu pojištění vkladů náhradu ve výši 100 % vkladu maximálně do výše 50 tisíc EUR.

Spořící účet lze sjednat u různých bankovních institucí odlišným způsobem a za ne zcela stejných podmínek. Odlišnosti se mohou vyskytnout ve výši úroku, délce výpovědní lhůty (nebo její absenci), možnosti sjednat účet v cizí měně (v současnosti jde hlavně o eura a USD) apod. Některé banky vyžadují, aby u nich měl klient veden běžný účet.

V současné době lze tento finanční produkt sjednat čtyřmi způsoby: osobně, po telefonu, přes internet a poštou. V případě uzavření spořícího účtu osobně, klient okamžitě získá potřebné doklady a může začít spořící účet využívat.

Pokud se klient rozhodne uzavřít spořící účet některou z výše zmiňovaných možností (telefonicky, internetem či poštou) musí počítat s tím, že dokumenty ke spořícímu účtu obdrží poštou.  Po zpracování žádosti o zřízení spořícího účtu v bance je klientovi zaslán dopis se smlouvou o spořícím účtu, informacemi o obchodních podmínkách a další potřebné informace. Klient obdrženou smlouvu podepíše a zašle zpět do banky, společně s požadovanými doklady (např. kopie občanského průkazu).  V okamžiku, kdy banka obdrží od klienta podepsanou smlouvu s ostatními požadovanými dokumenty, zašle klientovi písemné potvrzení o jejich převzetí. Klient účet aktivuje tím, že na něj vloží počáteční vklad.