Spořící účet a daně

V současné době je výnos ze spořícího účtu daněn srážkovou daní ve výši 15 %. To znamená, že pokud má klient na začátku roku vloží na prázdný účet 100 000,- Kč, má sjednánu úrokovou sazbu ve výši 3,5 %, pak je jeho roční výnos 3 500,- Kč. A z těchto peněz banka strhne 15 % (v daném příkladu = 525,- Kč) a odvede je do státní kasy. Celkový výnos, pokud klient neplatí žádné jiné poplatky, se daní sníží na celkovou částku 2 975,- Kč.

Tento model ovšem nepočítá s vlivem inflace ani se situací, kdy střadatel postupně ukládá jednotlivé částky. To by výslednou výši vkladu ovlivnilo, protože banka přepočítává úrokovou sazbu na den a úročí dle aktuální výše vkladu v jednotlivé dny. S tím, že úrok je střadateli připsán na konci roku.

Daň je stržena ještě před připsáním úroků, takže majitel spořícího konta nemůže ovlivnit daňové plnění tak, že by převedl část finančních prostředků jinam.