Spořící účet vs. termínovaný vklad

Spořící účet ani termínovaný vklad nejsou nijak rizikové. U obou možností spoření je ze zákona nutné pojištění pro případ např. krachu peněžního ústavu, který účet pro klienta vede, aby tento klient nebyl ohrožen.

Termínovaný vklad je zpravidla jednorázový vklad na bankovní účet, na kterém se po určitou dobu vložené peníze úročí. Nevýhoda je v tom, že na takto uložené prostředky takzvaně „nelze sáhnout“. Lze je použít až po uplynutí sjednaného termínu (odtud termínovaný vklad). Na dřívější výběr bývají uvalovány sankční poplatky.

Spořící účet v sobě kombinuje vlastnosti běžného účtu, oproti němuž má ovšem vyšší zhodnocení, a termínovaného vkladu. Spořící účet je efektivní spíše pro krátkodobé úložky jako doplnění rezervních prostředků. Od termínovaného vkladu se spořící účet výrazně liší tím, že může být založen bez výpovědní lhůty.

Mezi výší úroků není mezi termínovaným vkladem a spořícím účtem velký rozdíl, dle druhu produktu jde o sazby od 0,5 – 5,5 %. U obou alternativ existuje v některých variantách (u spořícího účtu je to častěji) možnost postupně vkládat další a další prostředky. Založení účtů i jejich vedení bývá obvykle v obou případech zdarma. Jediným výrazným rozdílem je tedy to, že prostředky na spořícím účtu nejsou většinou fixovány na určitou dobu. Smlouva je v tomto případě uzavírána na dobu neurčitou a často je i bez výpovědní lhůty. Kdežto u termínovaného vkladu se uzavírá smlouva na dobu určitou a výpovědní doba bývá pravidlem. Což znamená, že takto uložené prostředky se na čas stávají nepoužitelnými a to je hlavní nevýhodou termínovaného vkladu oproti spořícímu účtu. Samozřejmě záleží na konkrétním druhu bankovního produktu a na jeho podmínkách.