Úročení a poplatky spořícího účtu

Většina bankovních institucí nabízí úroky na spořících účtech kolem 3 %. Ovšem u některých produktů se může úroková sazba vyšplhat až k 6 %. Oproti běžnému účtu, kde se úrokové sazby mohou pohybovat i okolo 0 %, jde o výhodnější způsob zhodnocení vkladu. Výše sazby je většinou závislá na objemu spořených prostředků.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců dosahuje 5,9 %. Což v důsledku znamená, že pokud by například úroky na spořícím účtu byly 5% (pozn.: šlo by o jednu z nejvyšších sazeb na trhu), stále by se reálná hodnota peněžních prostředků na takovém účtu snižovala téměř o 1 procento ročně.

Oproti tomu některé ústavy chystají pro své klienty v rámci spořících účtů zajímavá překvapení. "Naším cílem je i nadále klientům nabízet spoření se zúročením až 5,85 procenta," říká například "Vladimír Stejskal", generální ředitel spořitelního družstva WPB Capital. "Navíc budeme v lednu pokračovat v reklamní kampani s názvem »Vaše úspory vám nyní vydělají dvakrát«. V této kampani získají naši klienti zajímavé úrokové sazby a navíc od nás obdrží dárek až 6 000 korun," dodává.

Úroky jsou ale pouze jednou stránkou věci. Tou nepříjemnější pro střadatele jsou bezpochyby poplatky za zřízení, či vedení účtu. V případě spořících účtů nás, až na výjimky, tento problém pálit nemusí. Většina bank nepožaduje poplatky ani za jednu z výše zmiňovaných položek. Jediným omezením bývá minimální počáteční vklad, který může dosáhnout až několika tisíc korun. Jde ale pouze o výjimky. Ve většině případů požadují peněžní ústavy počáteční vklady od 0 do několika set korun.